Dentální odsávačky EKOM

DO M / ASPINA

 

        Dentální odsávačka DO M (ASPINA) je mobilní zařízení rozšiřující možnosti vykonávaných postupů lékaře a zabezpečující zvýšení ergonomie při jeho práci. Je vhodná ke stomatologickým soupravám, které nejsou vybavené odsávacím zařízením a odlučuvačem. Je určená pro potřeby stomatologické praxe k odsávaní, odlučování a zachycování odpadu do vestavené separační nádoby. Vzhledem ke své mobilitě umožňuje jednoduchý transport mezi pracovními místy a uplatní se především tam, kde není možnost připojení na rozvod kanalizace.

  • Dentální odsávačka je konstruovaná pro provoz v suchých, větraných místnostechch, kde se okolní teplota vzduchu pohybuje v rozmezí +5°C až +40°C, relatívní  vlhkosť vzduchu nepřekračuje hodnotu 70%.
  • Dentální odsávačka nemůže být vystavená na déšť. Přístroj nesmí být v provozu ve vlhkém anebo mokrém prostředí. Kromě toho je zakázáno používaní v blízkosti plynů anebo hořlavých kapalín.
  • Jiné použití, anebo použití nad tento rámec se nepovažuje za používaní podle určení. Výrobce neručí za škody z toho plynoucí. Riziko je výlučně na provozovateli / uživateli
Popis činnosti výrobku:

 

       Mobilní dentální odsávačka DO M (ASPINA) je vyrobená na pohyblivém podvozku, na kterém je uložená skříňka vystlaná materiálem tlumícím hluk. Ve vnitřku skřinky je umístěný odsávací agregát chlazený ventilátorem s elektrickým rozvodem a separační nádoba zachycující odpad. Ve spodní části - pod skřiňkou - je umístěný tlumič hluku s výstupným filtrem a předfiltrem zabezpečujíci filtráci vzduchu z odsávacího agregátu. V horní - zúžene části odsávačky - je umístěný držák odsávacích hadic s koncovkami, separační automatika a svorkovnica s pojistkami. Na boční straně sa nachádzí hlavní vypínač, nad kterým jsou signalizace sítě a signalizace stavu naplnění separační nádoby.

  

Dentální odsávačka DO 2.1

       Dentální odsávačka DO 2.1 slouží k vytváření podtlaku pro potřeby dentálních souprav vybavených odsávacím blokem (držákem s hadicí a koncovkami a separátorem). Odsávačka sa uvádí do činnosti ovládacím napětím 24V / 0.1A DC/AC anebo spínačem při převedení „T“. Odsávačky jsou konstruované do obyčejného prostředí pro práci při teplotách 5°C až 35°C.


Pokud užíváte Viagru, měli byste si přečíst informace https://grosseportal-de.com/viagra-bez-receptu.html.