Dentální sušiče EKOM

MONZUN 2 a 3

 

Adsorpční sušiče vzduchu MONZUN 2/ 2.1 a MONZUN 3/ 3.1 jsou určené pro sušení tlakového vzduchu bezolejových kompresorů používaných k napájení zařízení ro zubní lékaře v dentálních ordinácích a laboratořích.


Popis činnosti výrobku:

       Sušič MONZUN 2 je navržený pro uchycení ke kompresorům EKOM příslušného typu. Sušiče MONZUN 2.1 a MONZUN 3.1 jsou přizpůsobené k uchycení na stěnu a připojení k bezolejovým kompresorům EKON, ale i ke kompresorům jiných výrobců. Absorbční sušiče MONZUN 2 / 2.1 a MONZUN 3 / 3.1 pracují v automatickém režimu sušení a regenerace. Sušení a regenerace probíhá současně ve dvou samostatných komorách. Nejdříve probíhá ochlazení tlakového vzduchu v chladiči s nucenou cirkulací a potom jeho sušení a filtrace v první komoře. Ve druhé komoře zatím dochází k regeneraci sušící látky uvnitř komory vysušeným vzduchem odebíraným z první komory a k vyloučení zachycené vody mimo komoru. Po uplynutí nastaveného času se změní režim komor a proces sušení a regenerace se vykonává v komorách v opačném pořadí. O množství vzduchu potřebné na regeneraci se zmenší množství využitelného vzduchu, s čím je potřeba počítat při výběru zdroje stlačeného vzduchu. Množství spotřebovaného vzduchu je okolo 20% z výkonu kompresoru a vzhledem k vysoké účinnosti sušení a životnosti sušící náplně musí být připojený kompresor jako zdroj vzduchu schopný i při maximálním odberu pracovat v rámci intervalu svého zapínacího a vypínacího tlaku a nebo cyklicky. Na výstupu sušící komory je potom vysušený vzduch zbavený pevných částic do průměru 5µm. Tím se zabrání kondenzaci vodních par, rozmnožování mikroorganizmů a korozi a zmenší se opotřebování připojených zařízení.

   
 Technické údaje: MONZUN 2/2.1 MONZUN 3/3.1
Jmenovité napětí / frekvence: 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz
Jmenovitý příkon: 51 VA
Množství vysuš. vzduchu při tlaku 5 bar: do 280 lit.min-1 do 140 lit.min-1
Max. pracovní tlak: 8 bar
Stupeň sušení: atmosferický rosný bod -20°C
Nastavení časovače: 90 s
Hmotnost: 20 kg / 21,5 kg 14,5 kg / 15 kg
Rozměry v mm (š*h*v) Mx: 520 x 200 x 540 450 x 225 x 510
Rozměry v mm (š*h*v) Mx.1: 520 x 225 x 580 440 x 225 x 510
 

MONZUN 1A

  Absorbční sušič vzduchu MONZUN typu 1a s řízenou regenerací je určený pro sušení a filtraci tlakového vzduchu bezolejových kompresorů používaných k napájení dentálních souprav a píístrojov v dentálních laboratořích. Uvedené zažízení je možné využít i v dalších oblastech zdravotnické praxe, v laboratořích, v průmyslu a tam, kde sa vyžaduje čistý a suchý vzduch.


Popis činnosti výrobku

Absorbční sušič MONZUN 1a pracuje ve dvou fázích automaticky:

1. Sušení

Stlačený vzduch z kompresoru prochází přes chladič s ventilátorem, absorbční komorou. Přechodem přes komoru se vzduch suší a filtruje ve výstupním filtru (5 µm) umístěnév v horní části pod zátkou, a takto dále postupuje komorou snímače vlhkosti přes spětný ventil do vzdušníku.

2. Regenerace

Po každém vypnutí kompresoru tlakovým spínačem se otevře solénový ventil a setrvá v otvořeném stavu po dobu nečinnosti kompresoru. Tehdy dochádzí k odtlakování absobční komory, absorbent se regeneruje a nashromážděná voda z jeho spodní části je vytlačená přes solénový ventil do nádobky na kondenzát. Jak snímač vlhkosti vyhodnotí vzduch procházející sušičem jako „nedostatečně suchý“, otevře selénový ventil regenerace), přes který přepouští vzduch k regeneraci ze vzdušníkz přes absorbční komoru po dobu, pokus se absorbent nezregeneruje na potrebnou míru. Regeneraca adsorbentu probíhá jen po dobu přestávky chodu kompresoru. Množství vzduchu pro regeneraci je rozdílné pro kompresor DK 50 2V (tryska – Ř 0,7 mm ) a pro DK 50 PLUS (tryska – Ř 0,5 mm). Pro dlhodobou spolehlivou činnost sušiče je potřebné zabezpečit jeho přerušovaný provoz v předepsaném režimu!

Technické údaje: MONZUN 1A
Jmenovité napětí / frekvence: 230 V ± 10%, 50 Hz

 

Pokud užíváte Viagru, měli byste si přečíst informace https://grosseportal-de.com/viagra-bez-receptu.html.